Kako optimalno usmeriti 4G/LTE/5G anteno?

Naši strokovnjaki pogosto odgovarjajo na vprašanja v zvezi z usmerjenostjo antene.

Včasih odgovor ni povsem preprost, saj obstaja veliko faktorjev pri določanju optimalnega položaja in usmerjenosti vaše antene. Usmerjenost proti najbližji mobilni postaji je pogosto prva in najlažja izbira, ki pa ni vedno najbolj učinkovita.

Ne pozabite, da je poleg položaja in usmerjenosti zelo pomembna tudi izbira dobre in kakovostne antene. Samo pravilna izbira obeh bo imela za rezultat visoko stabilnost povezave in dobro prepustnost.

1. Poznate položaj bazne postaje

Vaša prva možnost je da poiščete podatke o bližnjih baznih postajah. O lokacijah bazne postaje se lahko pozanimate pri svojem operaterju ali pa podatke poiščete na javno dostopnih portalih (maps.svetidej.com ali gis.akos-rs.si).

Ko določite lokacije najbližjih baznih postaj, anteno usmerite v smeri teh postaj in preizkusite vse možnosti. Običajno bo najboljša tista bazna postaja, ki se nahaja najbližje z vidno linijo. Najbolje je, da preizkusite vse možnosti, saj najbližja bazna postaja ni vedno najboljša opcija zaradi izoblikovanosti površja, motenj, zmogljivosti/obremenjenosti bazne postaje, itd., saj vsi ti dejavniki vplivajo na stabilnost in prepustnost vaše povezave.

2. Položaji baznih postaj vam niso znani

V primerih, ko lokacije baznih postaj niso znane in kjer znane lokacije ne zagotavljajo zadovoljive rezultate, lahko z metodo poizkušanja preverite vse možnosti.

Anteno obrnite v smer, kjer pričakujete povezljivost (npr. proti bližjemu mestu), lahko pa preprosto obrnete anteno v znano smer, npr. proti severu. Preizkusite delovanje sistema in nato anteno z enakim korakom obračajte, po vsakem obratu vedno znova preverite delovanje sistema. To ponavljajte dokler niste preizkusili vse smeri znotraj 360 stopinj. Zabeležite si moč in kakovost signala, ki ste jih izmerili v vsaki smeri.

Meritveni interval (kot) je odvisen od smernega diagrama uporabljene antene. Za antene XPOL-2 bo zadostoval meritveni interval 45 stopinj. To pomeni, da morate meritev opraviti v osmih različnih smereh, npr. 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 in 315 stopinj. Za druge antene poiščite podatke v njihovih tehničnih specifikacijah.

Uporabite najučinkovitejšo smer in po potrebi anteno dodatno optimizirajte s ponovnim testiranjem od -20 do +20 stopinj od te smeri.

3. Testne meritve

Zgoraj omenjene testne meritve lahko izvedete z večino usmerjevalnikov, ki podpirajo 3G/4G/LTE/5G, ki prikazujejo jakost in kakovost signala mobilnega omrežja, kot so RSRP, RSRQ, SINR itd.

Najbolje je, da usmerjevalnik ali napravo znova zaženete pred vsako preskusno meritvijo, tako zagotovite, da usmerjevalnik ni zaklenjen na prejšnjo bazno postajo, kar bi lahko popačilo vaše meritve. To bo morda nekoliko upočasnilo meritve, vendar bo rezultat določanja optimalne usmerjenosti bistveno boljši.

Lahko izvajate tudi preizkus prepustnosti, vendar upoštevajte, da so rezultati zelo odvisni od stanja v omrežju in drugih dejavnikov. Preizkuse prepustnosti uporabite le kot informacijo, kakršna je mogoča prepustnost v trenutnih razmerah.

4. Splošni nasveti

Lokacija antene na objektu in njena namestitev je zelo pomembna za zagotavljanje najboljših pogojev in s tem za optimalno delovanje celotnega sistema.

Običajno velja, da je potrebno anteno namestiti čim višje za zagotavljanje najboljše pokritosti s signalom; včasih pa je vseeno možno, da je antena na tej določeni višini v področju šibkega signala. V takšnem primeru bo mogoče boljši signal nižje – vendar pa to ni pravilo.

Tudi signal in kakovost mobilnega omrežja lahko nihajo, pogosto od 6 do 12 dB. Meritev opravljena v danem trenutku, se lahko v drugem trenutku bistveno razlikuje, tudi če se na videz ni nič spremenilo. To je lahko posledica različnih dejavnikov kot so slabljenje signala, interferenca, RF motnje, zasedenost omrežja. Zaradi teh dejavnikov se lahko spremeni tudi prepustnost omrežja.

Možne so tudi spremembe zaradi sprememb v topologiji in uporabi mobilnega omrežja. Če v prihodnosti pride do slabšega delovanja sistema, znova preizkusite različne položaje in usmerjenost antene.

Za več informacij o antenah iz naše ponudbe in načinih montaže nas kontaktirajte.

Deli:
0

GOR

X